As Keltische Keilers hemmen wûullen ‘t veurbieje joar heel wat of ‘ezungen.

Nee, nîet allinnig op de diensdagavend mer ôok wete veerre bûuten de ploasse. Op ‘t Harde, in Apeldoorn, mer ôok in ‘t Nationale Park De Hoge Veluwe en zellefs, krek as aandere joaren, helemoale in Dûutslaand. Doar waan wûullen dan mit een hele kwak Keltische Keilers op een camping veur een poar dagen. Kû’j wè begrîepen da’we doar heel wat of ‘elachen hemmen. Doar leupen ze, as wûullen an ‘t zingen wanen, op ‘t leste in een lange slierte achter mekare an mit de hanen op de schouwers, net zo lange totdat wûullen ophuilen mit zingen.

Nog nîet zolange heer hemmen wûullen ôok nog bie de meule ‘ezungen. Dat was op de Boerenlaanddag. Vriedaas d’r veur was ‘t hondeweer en Sundaas doarnoa van ‘t zelde. Mer op de dag zellefs schenen waarasjes de zunne nog. Bie De Keltische Keilers speulen, bie de muzekaanten, ôok nog dree deerns mee, ene klein wîefje mit een grote trekzak, een vrouwe mit een getare dee ôok nog ‘s of en tôo op een banjo speult en dan stit er ôok nog een vrouwe bie dee merakels mooi op een viole strîekt en net of ‘t niks is ôok nog op een fluite bloast. Veerders is t’r ôok nog een keerl mit een wat kleiner trekzakje en nog ene mit een getare en is t’r ôok nog ene dee zich de longen ûut ‘t lîef bloast op een mondorgel. Lewaai zat zô’k zo denken.

Doar waan ôok nog twee aandere groepen. De “Tolzangers” was een groep dee alle zôomers op de Camping De Tol stoan. Das de camping an de Elspeterweg woar heel vrôgger ‘t Pesies bad ‘ewès hef. Doar hemmen veule meensen ûut onze ploasse nog leren zwemmen. ‘T zwembad is vort, da’s grèslaand ‘ewönnen, doar stoan nôon allemoale tenten en karrevans.

Ik zalle jûullen vurtellen meensen, dat volluk kan d’r wat van. Bulte meziek d’r bie, een kerel mit trommels, dee slög d’r wat op los en een mooi meens mit een trekzak en nog een keerl mit nog zôon dink en as’t zo ûutkump hemmen ze ôok nog wè’s vake vier of vûuf van dee trekzakken en nog ene mit een banjo. Somtîeds bloast dee keerl dee d’r veur stit te zweien um de moate te sloan ôok nog een nommertje op de trompetoeter mee. Medunk, lewaai zat. Zee hemmen ûutvoerige deur ‘t hele laand.

Bie De Keltische Keilers en De Tolzangers binnen ‘t meistens allemoale keerls, mer d’r was ôok nog een groep mit allemoale vrouwvolluk. Dee neumen d’r eigen: “Canto-Felice”. Da’s een noare slimme name veur ons gewoene volluk, mer d’r kump mîen toch een gelûud ûut dee keelen. Dee meiden hemmen d’r oarig schik an en weten de boel oarig an de gank te krîegen. Ze hannen d’r ôok nog meziek bie. Ik hebbe d’r nog noar lopen zeuken mer d’r was nans een mezieker te vîenen. Ze hannen ‘t slim an ‘epak, de meziek kwam üut de lûudsprekers. Zee hemmen zellefs à helemoale onder de Spoanse zunne een ûutvoerige ‘ehad. A’j ‘s effen gîen zin d’r an hannen um te blîeven stoan lûustren dan konne je doar ôok nog wè langes de veule kramen kuieren. Doar was van allerhaande grei te koop. Op ‘t weilaand achter de meule stungen een bander trekkers en nog veule spul wat ze op de laanderiejen gebrûuken. ‘t Was doar de hele dag een gezellige drôkte. En dat allemoale um de meule dreiende te houwen. En dit kan allinnig mer mit allebassens veule vriewillegers. Nunspeet, toch een mooie ploasse um te woenen en te warken mer ôok um op je gemak van Drees te trekken. De Keltische Keilers hemmen d’r zellefs een eigen varsje over ‘emaak, goa mer’s een keer lûustren.

Nou, ‘t goeie mer weer.

Lammertnôom

 

Comments are closed.