Stichting Vrienden van Molen de Duif

In 2006 hebben enkele vrijwilligers een werkgroep opgericht om gelden te genereren voor het onderhoud van de mooie beltmolen De Duif in Nunspeet.

Hoewel particulier eigendom was het wenselijk om financiële steun te geven om dit monument ook voor de toekomst te bewaren. Deze steun is bedoeld als voorfinanciering van grote onderhouds kosten, die een dergelijke molen met zich meebrengt. Ondanks subsidies, die echter steeds minder worden, blijft altijd nog een groot deel van de kosten voor eigen rekening.

In 2007 is daartoe officieel de Stichting vrienden van molen De Duif opgericht en heeft tot doel om de molen in werkbare toestand te houden, de molen open te kunnen blijven stellen voor publiek, een educatief programma aan te kunnen bieden voor basisscholen, het organiseren van activiteiten en evenementen rondom de molen en financiële middelen te genereren. Met allerlei activiteiten probeert het bestuur, bestaande uit vrijwilligers van de stichting het onderhoudsfonds te spekken. Zij worden daarbij geholpen door een groot aantal vrijwilligers, die zich steeds weer belangeloos inzetten. Wilt u ook vrijwilliger worden meld u dan aan via vrienden@molendeduif.nl .

Ook middels sponsoring en donaties worden gelden gegenereerd. Veel bedrijven in Nunspeet steunen de stichting, hetzij met middelen, hetzij met een jaarlijkse bijdrage. Ook zo’n zeventig donateurs dragen hun jaarlijkse steentje bij.

Wie het Nederlands erfgoed en in het bijzonder de molens een warm hart toedraagt kan bijdragen aan het onderhouden ervan.

Vriend worden?

Wilt u in het bijzonder de Nunspeetse molen De Duif steunen in het onderhoud meld u dan aan als vriend van de molen. Dat kan door contact op te nemen met het secretariaat van de Stichting vrienden van molen de Duif: vrienden@molendeduif.nl of wordt direct vriend van molen De Duif door het formulier hieronder in te vullen.

U kunt jaarlijks een bedrag doneren van minimaal € 12,50 en kiezen uit een automatische incasso of het bedrag zelf over maken. Uiteraard zijn éénmalige giften ook van harte welkom!

IBAN NL 04 RABO 01360 49 176 Rabobank Noordwest Veluwe

Lees hier onze Privacy Policy

De Stichting vrienden van  molen De Duif is ANBI geregistreerd. Tik bij naam instelling: Stichting vrienden van molen De Duif en klik op  zoeken.

0

Formulier Stichting Vrienden van Molen “De Duif” Nunspeet

Door bevestiging van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van Molen de Duif om, tot wederopzegging van de machtiging, jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven wegens bijdrage.

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 8 weken na afschrijving terugboeken, neem hiervoor contact op met uw bank

© 2015 - 2024 Stichting vrienden van molen De Duif Nunspeet Alle rechten voorbehouden