Privacy policy

Excuses voor de omissie. Hier is de bijgewerkte versie van het privacybeleid voor Stichting Molen De Duif, inclusief informatie over de bewaartermijn en het recht op verzoek van gegevens verwijderen:

Privacybeleid Stichting Molen De Duif

Laatst bijgewerkt: 29-06-2023

Introductie

Stichting Molen De Duif ("wij", "ons" of "onze") hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en delen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende categorieën van persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

Contactinformatie: zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, die u aan ons verstrekt bij het indienen van een vraag of verzoek.

Donatiegegevens: indien u ervoor kiest om een donatie te doen aan Stichting Molen De Duif, kunnen we informatie verzamelen, zoals uw naam, adres, betaalgegevens en donatiegeschiedenis. We slaan echter geen financiële gegevens, zoals creditcardnummers, op onze systemen op.

Websitegebruik: we kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, verwijzende website, bezochte pagina's en de datum en tijd van elk verzoek.

Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Communicatie: om te reageren op uw vragen, verzoeken of opmerkingen die u via onze contactkanalen hebt ingediend.

Donaties: om uw donaties te verwerken en u te bedanken voor uw steun.

Websiteverbetering: om onze website te analyseren en te verbeteren, en om u een betere gebruikerservaring te bieden.

Naleving van wet- en regelgeving: om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het bijhouden van financiële administratie en rapportage aan relevante instanties.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Indien u niet langer wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte "Uw rechten" hieronder.

Delen van informatie

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:

  1. Met uw toestemming: we kunnen uw gegevens delen met derden als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.
  2. Externe dienstverleners: we kunnen derde partijen inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals het verwerken van donaties of het analyseren van websitegegevens. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze omvatten:

  1. Toegangsrecht: U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
  2. Recht op rectificatie: Indien uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren.
  3. Recht op verwijdering: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.
  4. Recht op beperking van verwerking: In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  6. Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen of direct marketingdoeleinden.

Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of voor eventuele vragen of zorgen met betrekking tot uw privacy:

Molen De Duif
Molenweg 91
8071 TJ Nunspeet
Tel: 0341-254145
BGG: 0341-252356

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de herzieningsdatum bovenaan worden bijgewerkt. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

0

© 2015 - 2024 Stichting vrienden van molen De Duif Nunspeet Alle rechten voorbehouden