In 2006 hebben enkele vrijwilligers een werkgroep opgericht om gelden te genereren voor het onderhoud van de mooie beltmolen De Duif in Nunspeet.

Hoewel particulier eigendom was het wenselijk om financiële steun te geven om dit monument ook voor de toekomst te bewaren. Deze steun is bedoeld als voorfinanciering van grote onderhouds kosten, die een dergelijke molen met zich meebrengt. Ondanks subsidies, die echter steeds minder worden, blijft altijd nog een groot deel van de kosten voor eigen rekening.

In 2007 is daartoe officieel de Stichting vrienden van molen De Duif opgericht. Met allerlei activiteiten probeert het bestuur, bestaande uit vrijwilligers van de stichting het onderhoudsfonds te spekken. Zij worden daarbij geholpen door een vijftigtal vrijwilligers, die zich steeds weer belangeloos inzetten.

Ook middels sponsoring en donaties worden gelden gegenereerd. Veel bedrijven in Nunspeet steunen de stichting, hetzij met middelen, hetzij met een jaarlijkse bijdrage. Ook zo’n zeventig donateurs dragen hun jaarlijkse steentje bij.

Wilt u ook tot de vrienden/donateurs  behoren dan kunt u zich daarvoor opgeven bij onze secretaris, voor adresgegevens kijk op de pagina BESTUUR/CONTACT.

U steunt ons door jaarlijks minimaal € 12,50 over te maken op IBAN: NL04RABO 01360.49.176 t.n.v. Stichting vrienden van molen De Duif te Nunspeet.

vrienden

 

Comments are closed.